Historia programu AmiX


GŁÓWNA HISTORIA BEZPIECZEŃSTWO

Na początku było słowo, a słowo miało dwa bajty...

Jakiś czas temu rozpocząłem swoją przygodę z chatami korzystającymi z protokołu polchatu. Oryginalny aplet JAVA bardzo szybko przestał mnie zadowalać - chciałem natywnego klienta, a nie emulacji wirtualnej maszyny. Jako Amigowiec w stanie spoczynku, a dziś fanatyczny użytkownik Linuxa z niechęcia odnosiłem się do chatowania pod Winzgrozą(tm).

Przez długi czas poszukiwałem klienta polchatu pod Linuxa. Bezskutecznie. Równiez próby uruchomienia ICeQ pod wine nie powiodły sie. Pozostało mi pogodzic się z apletem JAVA lub wziąć sprawy w swoje rece...

Na pewnym (intensywnie wówczas przeze mnie trollowanym) chacie operatorem była pewna intrygująca harcerka. Choć nie była informatyczką, interesowała się komputerami. Stworzenie klienta chatu było czymś, co mogło zwrócić jej uwagę. Decyzja była przesądzona - i tak narodził się AmiX.

Później nastały ciężkie czasy dla AmiXa. Przez kilka lat program nie był rozwijany. Zaczęły krążyć pogłoski o jego śmierci. Aż pewnego dnia... Cóż. Wystarczy, jeśli powiem, że AmiX zawsze powstawał dla jakiejś szczególnej druhny.

Skąd nazwa AmiX? Jest to swego rodzaju hołd składany przeze mnie platformie sprzętowej Amiga - IMHO najlepszym maszynom swoich czasów (1985 - ok. 2000). X zaś ma podkreślać, ze jest to klient pod Linuxa;-).

Wersja Opis zmian Pobierz
v. 0 (no name) jeszcze nie AmiX;
NIESTABILNA
wczesna wersja eksperymentalna - do prywatnego uzytku autora
interfeace użytkownika oparty głównie na stdio oraz funkcjach systemowych
poprawnie interpretuje tag XML: <B>
Brak archiwum.
AmiX v. 0.1a NIESTABILNA
wczesna wersja eksperymentalna - do prywatnego uzytku autora
łatwa kompilacja przy użyciu make
nie traci połączenia z serwerem po krótkiej nieaktywności
dodano komendę "/lama"
poprawnie interpretuje tagi: <I>, <FONT>
poprawnie interpretuje encje: &quot;, &amp;
Brak archiwum.
AmiX v. 0.2a NIESTABILNA
późna wersja eksperymentalna - do prywatnego uzytku autora
poźniej upubliczniona jako ciekawostka
rejestruje nicki osób obecnych w pokoju oraz zmiany ich statusu
dodano komendę "/nick"
poprawnie interpretuje tagi: <U, <A>, <HREF>
poprawnie interpretuje encje: &lt;, &gt;
Pobierz
AmiX v. 0.2b (rev. 1) NIESTABILNA
pierwsza oficjalnie upubliczniona wersja
całkowita zmiana wyglądu (interfeace pseudookienkowy)
interfeace użytkownika oparty na ncurses
usunięto komendę "/nick"
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 2 NIESTABILNA
dodano wyświetlanie czasu nadejścia wiadomości
dodano zabezpieczenie przed przypadkowym floodowaniem
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 3 NIESTABILNA
zoptymalizowano odświeżanie ekranu
zwiększono stabilnośc klienta
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 4 NIESTABILNA
dodano możliwość skalowania ekranu
dodano obsługę polskiej czcionki (koniec z krzakami na ekranie!)
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 5 NIESTABILNA
wszystkie funkcje przepisano pod ncurses
zoptymalizowano część wyjątkowo rozrzutnie napisanych funkcji
zwężono okienko z nickami
zwiększono funkcjonalnośc konsoli

UWAGA: wersja pobrana przed 21.09.2006 00:47 z powodu pomyłki autora jest NIESTABILNA (wpisanie polskich liter mogło wywołać poważne błędy w pracy programu)!
Wersja pobrana później jest STABILNA (przetestowano wklejając Redutę Nortona oraz Pana Tadeusza - włącznie z XIII księgą autorstwa A. Fredry ;-D).
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 6 NIESTABILNA
kosmetyka konsoli (poprawiono odświeżanie oraz kasowanie pierwszego znaku za pomocą klawisza [DEL])
program na starcie podaje adres swojej oficjalnej strony
dodano komendę "/borg"
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 7 NIESTABILNA
optymalizacja odświeżania konsoli (istotne na wolniejszych maszynach)
autouzupełnianie nicków (klawisz [TAB])
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 8 NIESTABILNA
automatyczne sprawdzanie aktualności wersji
wyświetla "wiadomości dla użytkowników AmiX-a"
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 9 NIESTABILNA
wyświetla kolorki
automatycznie nawiązuje połączenie po jego utracie
dodano parametr NICKLISTWIDTH - umożliwia regulację szerokości "okienka" nicków
dodano komendę "/exit" - analogiczną do "/quit", która już nie kończy pracy klienta
usprawniono pracę konsoli z długimi tekstami
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 10 NIESTABILNA
poprawiono błąd wyświetlania polskich liter na konsoli
Pobierz
AmiX v. 0.2b rev. 11 STABILNA (brak raportów o błędach)
usunięto błąd destabilizujący poprzednie wersje
dodano możliwość wyłączania atrybutów wyświetlanego tekstu - parametr "NOATTR"
Pobierz
AmiX v. 0.2 NIESTABILNA
dodano "linuxowego" help-a
dodano komendy: "/help", "/ver"
dodano parametr "ASKPASSW"
Pobierz
AmiX v. 0.2 rev. 2 NIESTABILNA
poprawiono kilka błędów
zwiększono funkcjonalnośc wiadomości prywatnych
Pobierz
AmiX v. 0.2 rev. 3 dodano możliwość zapisu logów
sprawdzanie aktualizacji dopiero na żądanie użytkownika
dodano parametry: "CHECKUPDATES", "LOG"
Pobierz
AmiX v. 0.2 rev. 4 NIESTABILNA
poprawiono bezpieczeństwo wprowadzania hasła przez "ASKPASSW"
dodano możliwość dopisywania do logów
dodano możliwość wyłączenia logów HTML
dodano automatyczne podtrzymywanie aktywności
sprawdzanie aktualizacji dopiero na żądanie użytkownika
dodano parametry: "NOHTML", "OLDLOG", "ANTIIDLE"
Pobierz
AmiX v. 0.2.5a WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wykrycie poważnego błędu w wersjach poprzednich
pełna implementacja kodowania ISO-8859-2
usunięto parametr "PASSWORD"
Pobierz
AmiX v. 0.2.5a rev. 2 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na zmianę strony głównej projektu;
dodano parametr "REFFROM"
uaktualniono system sprawdzania wersji
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
pierwsze oficjalne wsparcie (częściowe) protokołu Polchat 3.0;
zmieniono kodowanie znaków na UTF-8;
uaktualniono system sprawdzania wersji
zmieniono wymagania programu
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 2 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
dostosowano (częściowo) obsługę listy nicków do protokołu Polchat 3.0
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 3 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
umożliwiono przebywanie w kilku pokojach jednocześnie
zwiększono wygodę rozmów prywatnych
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 4 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
naprawiono błąd przy sprawdzaniu aktualizacji
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 5 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
w liście nicków dodano informacje o używanych klientach chatu
dodano losowanie tekstu wyświetlanego podczas startu klienta
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 6 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
zwiększono czytelność listy nicków
poprawiono błąd w obsłudze parametru NOATTR
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 7 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
zmieniono domyślny pokój na AmiX
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 8 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
poprawiono błąd w wyświetlaniu wprowadzanego tekstu
rozszerzono listę losowych tekstów wyświetlanych podczas startu
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 9 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
dodano dotatkowe klawisze przełączające pokoje
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 10 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
usunięto błąd przy łączeniu się (zwłaszcza ponownym) z serwerem
usunięto błąd przy ponownym wchodzeniu do opuszczonego pokoju
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 11 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
dodano obsługę klawiszy Home i End
usunięto drobny błąd wyświetlania ostatniego znaku przy wprowadzaniu długiego tekstu
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 12 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
poprawiono błąd przy sprawdzaniu aktualizacji
dodano możliwość instalacji komendy amix w systemie
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 13 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
dodano wyświetlanie polchatowych emotikon
poprawiono wyświetlanie kolorów czcionki
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 14 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
dodano obsługę historii wysłanych wiadomości
zmieniono stronę programu
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 15 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
dodano eksperymentalnie obsługę kodowania znaków ISO-8859-2 (Latin 2)
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 16 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
usunięto błąd przy wprowadzaniu tekstu
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 17 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
dodano komendy "/next" i "/prev"
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 18 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
komunikaty Polchatu "** nieznana komenda /noop" został ukryty przy włączonym antiidle;
dodano możliwość wprowadzenia innego nicka gdy aktualnie wybrany jest zajęty
Pobierz
AmiX v. 0.2.6a rev. 19 WERSJA PRZEJŚCIOWA - udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu;
komenda "/info" oprócz polchatowej informacji o nicku wyświetla również nazwę klienta Polchatu, którego używa jego właściciel (o ile nick znajduje się w aktywnym pokoju)
Pobierz
AmiX v. 0.3a Wersja alpha od dawna zapowiadanej wersji 0.3;
obsługa sieci poprzez bibliotekę Boost;
nowy wygląd konsoli;
dodano parametr "old";
dodano komendy "/busy" i "/free"
Pobierz

Valid HTML 4.01 Transitional