Oficjalna strona AmiX-a - linuksowego klienta polchatu.


GŁÓWNA HISTORIA BEZPIECZEŃSTWO

Czym jest AmiX?

AmiX jest linuksowym klientem polchatu mojego autorstwa. Pracuje w trybie konsolowym, wykorzystując bibliotekę ncurses.

Screenshot (AmiX 0.2.6a rev. 13)

::>AmiX<:~amix_user::POLCHAT::polchat:                      +---------- NICKS: ----------+
Pokoj uzytkownikow klienta chatu AmiX                       |OP AmiX:AmiX v. 0.2.6a (r...|
*##################################### CHAT #####################################*|  ~AmiX_user:AmiX v. 0.2...|
00:42:25 ~AmiX_user: To na co czekamy?                      |  ~AmiX_user_2:AmiX v. 0...|
00:42:41 ~AmiX_user_2: Na OP-a ;-D                        |  ~AmiX_user_3:AmiX v. 0...|
00:42:56 ~AmiX_user_3: Bo bez OPa ani róż;P                    |  ~AmiX_user_4:AmiX v. 0...|
00:43:24 ~AmiX_user_4: Tak, czekamy na AmiX-a i ewentualnych innych gości     |  ~AmiX_user_5:AmiX v. 0...|
00:43:32 ~AmiX_user_2: A będą jacyś?                       |              |
00:43:56 ~AmiX_user: Nom. Może wpadnie ktoś oprócz naszego sztucznego tłumu...  |              |
00:44:18 ** przychodzi ~AmiX_user_5...                      |              |
00:44:33 ~AmiX_user_5: Zdążyłem?                         |              |
00:46:19 ~AmiX_user: Póki nie ma OP-a, pokażcie, że nasz klient obsługuje     |              |
polskie znaczki.                                 |              |
00:46:33 ~AmiX_user_5: zażółć gęślą jaźń                     |              |
00:46:52 ~AmiX_user_4: ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ                     |              |
00:51:06 ~AmiX_user_2: I nie tylko polskie: Нас не догонят!            |              |
00:51:49 ~AmiX_user: No pięknie ;P                        |              |
00:52:27 ~AmiX_user_2: ~AmiX_user, wpisz /lama                  |              |
00:52:31 ~AmiX_user: thankfully alert gauchos were able to save the llama before |              |
 it was swept into the blades of the turbine                   |              |
00:52:47 ~AmiX_user: żem wpisał, no i co?                     |              |
00:53:06 ~AmiX_user_2: :)                             |              |
00:53:11 ~AmiX_user_3: ;)                             |              |
00:53:34 ~AmiX_user_5: ;-)                            |              |
00:53:42 ~AmiX_user_4: ;->                            |              |
00:53:54 ~AmiX_user: a idźcie ;P                         |              |
00:54:27 ** przychodzi AmiX...                          |              |
00:54:36 ~AmiX_user: no wreszcie...                        |              |
00:55:09 ~AmiX_user_3 chce zdjęcie                        |              |
00:55:39 AmiX: ok, zaraz robimy                          |              |
00:56:41 ~AmiX_user_2: FOTKA                           |              |
                                         |              |
*################################################################################*|              |
zrobione                                     +----------------------------+

Skąd nazwa AmiX?

Jest to swego rodzaju hołd składany przeze mnie platformie sprzętowej Amiga - IMHO najlepszym maszynom swoich czasów (1985 - ok. 2000). X zaś ma podkreślać, ze jest to klient pod Linuxa;-).

Licencja

 1. Możesz używać tego programu w jaki sposób chcesz - ale ponosisz pełną odpowiedzialność za to, do czego go użyjesz.
 2. Możesz przekazywać program dalej w postaci niezmienionego archiwum bez pobierania opłaty większej niż poniesiony koszt.
 3. Możesz dowolnie modyfikować kod programu i go rozprowadzać - pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia w dokumentacji, jakiego rodzaju zmiany wprowadziłeś.
 4. Możesz wykorzystać fragmenty kodu programu w własnym programie - pod warunkiem wyraźnego i jednoznacznego zaznaczenia w dokumentacji, skąd one pochodzą.
 5. Możesz okazać autorowi wdzięczność wysyłając podziękowanie, prezent (chętnie przyjmę np. wypasioną Amigę 4000, jacht bądź dajmy na to transporter opancerzony;-D).
 6. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z używania programu.

Pobieralnia

Wersja 0.31a Zmiana pliku makefile (problemy z komplilacją).
Wersja 0.3a Wersja alpha od dawna zapowiadanej wersji 0.3; obsługa sieci poprzez bibliotekę Boost; nowy wygląd konsoli; dodano parametr "old"; dodano komendy "/busy" i "/free"
Wersja 0.2.6a (rewizja 19) WERSJA PRZEJŚCIOWA udostępniona ze względu na wprowadzenie nowego protokołu Polchatu; rozszerzona informacja zwracana przez komendę "/info"

Instalacja

Wymagania:
 • Wersja najnowsza:
  • system operacyjny Linux
  • zainstalowane polecenie make (na Ubuntu pakiet make)
  • zainstalowany kompilator g++ (na Ubuntu pakiet gcc-4.4-base)
  • zainstalowana (wraz z nagłówkami) biblioteka ncurses obsługująca kodowanie utf8 (na Ubuntu pakiet libncursesw5-dev)
  • zainstalowana (wraz z nagłówkami) biblioteka boost obsługująca wątki (na Ubuntu pakiety libboost-system-dev oraz libboost-thread-dev)
 • Wersja 0.2.6a:
  • system operacyjny Linux
  • zainstalowane polecenie make (na Ubuntu pakiet make)
  • zainstalowany kompilator g++ (na Ubuntu pakiet gcc-4.4-base)
  • zainstalowana (wraz z nagłówkami) biblioteka ncurses obsługująca kodowanie utf8 (na Ubuntu pakiet libncursesw5-dev)
 • Wersje do 0.2.5a włącznie:
  • system operacyjny Linux
  • zainstalowane polecenie make (na Ubuntu pakiet make)
  • zainstalowany kompilator gcc (na Ubuntu pakiet gcc-4.4-base)
  • zainstalowana (wraz z nagłówkami) biblioteka ncurses (na Ubuntu pakiet libncurses5-dev)

Instalacja:
 1. Zainstaluj wymagane pakiety.
  # sudo apt-get install make gcc-4.4-base libncursesw5-dev libboost-thread-dev \
  libboost-system-dev 
 2. Utwórz katalog, w którym chcesz zainstalować program.
  # mkdir ~/amix 
 3. Przejdź do utworzonego katalogu.
  # cd ~/amix 
 4. Pobierz archiwum z najnowszą wersją programu.
  # wget http://amix.org.pl/AmiX_0.3a.tar.gz 
 5. Rozpakuj zawartośc archiwum.
  # tar -xvzf AmiX_0.3a.tar.gz 
 6. Usuń zbędne archiwum.
  # rm AmiX_0.3a.tar.gz 
 7. Skompiluj program.
  # make 
 8. Zainstaluj komendę amix w systemie.
  # sudo make install 
 9. AmiX jest już gotowy do użytku.
  # amix 

Użycie

# amix <lista_parametrów_poprzedzonych_słowami_kluczowymi> 

Klawisze

Klawisz Działanie
Tab Autouzupełnianie nicku
F1 Poprzedni pokój
Shift + lewa strzałka Poprzedni pokój
Shift + Home Poprzedni pokój
F2 Następny pokój
Shift + prawa strzałka Następny pokój
Shift + End Następny pokój

Parametry

Słowo kluczowe Opis Wartość domyślna
NICK Twój nick AmiX_user
ROOM pokój, od którego chcesz zacząć przygodę AmiX
SERVER serwer oferujący usługę polchat s1.polchat.pl
PORT port na którym serwer udostępnia usługę polchat 14003
PERIOD wyrażone w sekundach opóźnienie między kolejnymi wysyłanymi wiadomościami (auto-flood-ban protection;-D) 1.0
NICKLISTWIDTH wyrażona w znakach szerokość listy nicków 30
NOATTR wyłącza atrybuty wyświetlanego tekstu atrybuty włączone
ASKPASSW wymusza zapytanie o hasło (patrz bezpieczeństwo)
CHECKUPDATES sprawdza po uruchomieniu programu dostępność aktualizacji sprawdzanie aktualizacji wyłączone
LOG plik, do którego mają być zapisywane logi (stary plik zostanie skasowany) logowanie wyłączone
OLDLOG plik, do którego mają być dopisywane logi (zaleca się użycie wraz z "NOHTML") logowanie wyłączone
NOHTML oszczędniejsze logi (nie w postaci tabelki HTML) logi HTML
ANTIIDLE wyrażony w sekundach czas nieaktywności, po jakim AmiX sam wyśle pusty komunikat "ANTIIDLE" wyłączone
REFFROM przydatne na serwerach, które dopuszczają wejścia jedynie ze ściśle określonych stron http://www.polchat.pl/chat/room.phtml/?room=AmiX
LATIN2 przełącza kodowanie znaków z UTF-8 na ISO-8859-2 (Latin 2) kodowanie UTF-8
OLD przywraca stary wygląd konskoli nowy wygląd konskoli

Komendy

Komenda Opis
/borg wysyła tekst: "I'm cybernetic organism - living tissue over metal endoskeleton."
/exit działanie analogiczne do polchatowego /quit, dodatkowo jednak kończy pracę programu
/help wyświetla tekst pomocy
/lama wysyła tekst: "thankfully alert gauchos were able to save the llama before it was swept into the blades of the turbine"
/ver wyświetla numer wersji
/part użyta w trakcie rozmowy prywatnej kończy rozmowę, użyta w pokoju działa jak normalna komenda chatu
/next przełącza aktywny pokój na następny
/prev przełącza aktywny pokój na poprzedni
/info oprócz polchatowej informacji o nicku wyświetla również nazwę klienta Polchatu, którego używa jego właściciel (o ile nick znajduje się w aktywnym pokoju)
/busy ustawia status nicka na "zajęty" (rozmową prywatną)
/free ustawia status nicka na "wolny"

Milego chatowania! ABUKAJ (J.M.Kowalski - amiga_buziaczek_pl@pomysl.zanim.napiszesz)

Valid HTML 4.01 Transitional